Kundcase

Framtidens ekonomifunktion

Problem

Företaget hade ett behov av att se över kostnaderna för sin ekonomifunktion gällande processer och roller. De hade även en ambition att stärka sin ekonomroll i verksamheten till att arbeta mer med controlling, samt skapa en tydlig Shared Service plattform som kunde avlasta ekonomerna i verksamheten.

Lösning

En gedigen datainsamling genomfördes av ekonomernas arbetsuppgifter, processer och roller. En analys av förbättringsområden och attityder gentemot existerande och framtida ekonomiorganisation genomfördes.

Resultat

Resultatet visade på besparingspotential om 60 miljoner kronor årligen. Detta skulle kunna realiseras genom effektivare ekonomiprocesser, en tydligare controllerroll i verksamheten samt genom att utveckla flera Shared Service komponenter och genom att skapa en Shared Service enhet.

Utmaning

Utmaningen var att bedriva och förankra arbetet i en stor verksamhet med komplex organisatorisk struktur.

Projektbeskrivning

Företaget hade ett behov av att se över och utveckla sin ekonomifunktion. De hade en ambition om att stärka sin ekonomroll i verksamheten till att arbeta mer med controlling och mindre med transaktionsbaserade ekonomiuppgifter. Utöver detta ville även företaget skapa en tydlig Shared Service plattform som kunde avlasta ekonomerna i verksamheten i de transaktionsbaserade ekonomiuppgifterna.

Företaget behövde se över sin ekonomifunktion för att se hur tid kunde ekonomer i verksamheten kunde arbeta mer proaktivt och stöttande i verksamheten. Fler områden behövde ses över:

  • Var i organisationen fanns de 300 ekonomerna, vad arbetade de med och hur mycket kostade det företaget?

  • Vilka behov det fanns i verksamheten av en uppdaterad controllerroll, samt hur utformningen borde se ut och hur rollen borde organiseras?

  • Vilka fördelar företaget kunde få ut av en tydligare Shared Service struktur, samt hur denna organisation borde se ut och etableras?

  • Vilka karriärvägar som fanns för deras ekonomer och hur detta skulle kunna utvecklas?

Projektet resulterade i flertalet rekommendationer gällande ekonomiprocesser, Shared Service plattform och för controllerrollen och dess utformning. Besparingspotentialen visade att 60 miljoner kronor kunde nås genom att genomföra föreslagna åtgärder.