Kundcase

Utveckling av ekonomimodell

Problem

Företaget var organiserat enligt geografisk uppdelning. Uppföljningen skedde enbart på ekonomiskt ansvar i organisationsstrukturen. Man saknade uppföljning på produkt/ maskintyp, kund och projekt. Dessutom ville man bryta ner resultatansvaret en nivå i organisationsstrukturen.

Lösning

Lösningen blev en ny styrmodell med fokus på:

-Resultatstyrning ner på lägsta nivå
-Följa lönsamhet på uthyrnings, tjänste- och handelsverksamheten
-Produktlönsamhetsuppföljning
-Uppföljning av stora projekt mot kund
-Skapande av Asset Management (AM) som ägare till maskinerna

Resultat

Resultatet blev att vi samlade alla direkta maskinkostnader på AM. Kundcentran (KC) ansvarade för uthyrningen externt. AM intern-debieterade sedan Kundcentran (KC) för maskinkostnaden. Kodsträngen förändrades för att kunna hantera maskintyp, kund och projekt.

Utmaning

Att för ledningsgruppen skapa en gemensam bild av hur man vill styra, organisera och följa upp verksamheten.

Projektbeskrivning

Projektet har följt vår metod för styrning. Metoden och modellen bygger på RP. RP-modellen bygger på att skapa en ekonomimodell för en befintlig eller tänkt organisation. Modellen omfattar också att definiera externa och interna principer samt implementering i befintligt eller nytt affärssystem. När man arbetar med ekonomimodell bestämmer man på vilka segment som uppföljningen ska ske på. Exempel kan vara ansvar, produkt, kund, marknad, etc.

Arbetet bedrevs med hjälp av workshops med ledningsgruppen. Mellan workshoparna arbetade en projektgrupp med representanter från verksamheten. Projektgruppen tog fram förslag på olika modeller för hur man kunde styra verksamheten. Dessa förslag bollades med ledningsgruppen under de nämnda workshoparna. Utmaningen var att härleda kostnader till rätt maskin. Resultatet blev en kostnadsslagsindelad resultatmodell. Vi definierade vilka direkta och indirekta kostnader företaget hade. Direkta kostnader var sådana som kunde hänföras till en viss maskin. Vi skapade ett Asset Management (AM)som belastades med alla maskinkostnader. Ansvar för uthyrningen av maskiner låg på ett antal geografiskt spridda kundcentran (KC). KC fakturerade kund och projekt via order sedan fick ordern en maskinkostnad från AM. AM drivs som en nollresultatenhet vilket innebär att vinsterna ska skapas på KC. Utöver resultatuppföljningen på olika segment skapade ett antal KPI:er som komplement till uppföljningen. Beläggningsgrad per maskin var ett, antal dagar på lager ett annat. Maskinuthyrningsföretaget är väldigt nöjda med sin nya styrmodell och har förbättrat lönsamheten på sina maskiner.