Beyond Change Management

Titel:

Beyond Change Management

Författare:

Dean Anderson och Linda Ackerman Anderson

Utgivningsår/ publiceringsdatum:

2010

Referat

Beyond Change Management är en bok som handlar om konsten att leda förändringar. Boken ger både en konceptuell karta, men även praktiska verktyg och tekniker för att leda ett framgångsrikt förändringsarbete.

Författarna menar att det finns många olika typer av förändring, men de flesta större organisationsförändringarna idag handlar om totala omdaningar av verksamheter. I praktiken innebär det att det är svårt att förutse exakt vad förändringen innebär. Detta ställer krav på flexibilitet både hos förändringsledare och på förändringsprocessen.

Som förändringsledare bör du vara medveten om att förändringsprocessen består av mycket dynamik. En strukturerad förändringsprocess är därför multidimensionell. Vid utformning av förändringsprocessen bör du därför som förändringsledare ta hänsyn till medarbetarnas inställning, kulturen i organisationen, beteenden och strukturer, både på individ- och kollegial nivå, samt de interna och externa drivkrafter som påverka dessa dimensioner.

Att driva framgångsrikt förändringsarbete handlar till mångt och mycket om hur man kan vända den negativa och tveksamma inställningen till något positivt på alla nivåer. Vi och dem som vi leder måste se förändringar som varsel om en mer positiv framtid.

Hur väl man når en bestående förändring av arbetet beror på hur väl man som förändringsledare hanterar den mänskliga dynamiken som sätts i rörelse vid förändringsarbete.

Människor och processdynamik är helt beroende av varandra. Innehåll, människor och process måste integreras i en enhetlig förändringsstrategi som flyttar organisationen från var den är i dag till var den skall vara i framtiden.

Relaterade artiklar


Hur skapar vi förutsättningar för att nå våra mål och samtidigt säkerställa att vi ständigt förbättrar oss själva och vår…Organisationer behöver betraktas som levande system som ständigt utvecklar sig själva i syfte att förbli relevanta och konkurrenskraftiga. I boken…Lyssna till Dave Ulrich Dave Ulrich ger sin syn på hur en framgångsrik transformationsmodell för HR ser ut.The Heart of Change – Referat Att driva förändring i stora och små organisationer, privata, offentliga eller ideella kan vara…