Utbildningspartner till Lean forum

Claesson & Partners är en utbildningspartner till den ideella föreningen Lean Forum, vars uppgift är att vara samhällets ledande inspiratör och kommunikatör för att maximera värde och minimera slöseri. Lean Forum är mest känt för sina konferenser som är mötesplatserna för alla som brinner för lean och vill ta del av den spännande kunskapsutvecklingen som sker i organisationer och den akademiska världen.

Varje år uppmärksammar Lean Forum föredömen inom lean genom att dela ut Svenska Leanpriset. De delar också ut pris för Årets exjobb inom lean. Ett annat syfte är att sprida kunskap, både genom utbildningar och genom att översätta och sälja böcker. Lean Forum har bland annat varit ansvariga för översättningen av boken ”The Toyota Way” av Jeffrey K. Liker.

Vårt utbildningssamarbetet med Lean forum kommer att bidra till ett fantastiskt kunskapsutbyte och spännande utvecklingsmöjligheter, både oss samarbetspartners emellan, men framförallt emellan oss och alla de medlemmar som tillsammans bygger forumet.

Läs gärna mer om Lean Forum på deras hemsida.

Relaterade artiklar


Tillsammans med FAR  modererar vår kollega Kent Stenstrand i konferensen ”Verksamhetsstyrning 2.0”. beskrivning Denna konferens är Sveriges främsta mötesplats för ekonomistyrningsfrågor…Tillsammans med FAR  håller vår kollega Kent Stenstrand utbildningen ”Certifierad controller”. beskrivning Utbildningen fokuserar på verksamhetsstyrning och business control, områden som är centrala…Tillsammans med FAR håller våra kollegor Jakob Sandberg och Stefan Svensson seminariet ”Hur navigerar man inom hållbarhet som ekonom?”. Under…I andra delen av vår artikelserie som handlar om kostnadsbesparingar med bibehållen kvalitet, tar vi upp att processoptimering av administrativa…