Utbildning: Certifierad controller

18 september 2024-18 september 2025

09:30 -17:00

Stockholm

Tillsammans med FAR  håller vår kollega Kent Stenstrand utbildningen ”Certifierad controller”.

beskrivning

Utbildningen fokuserar på verksamhetsstyrning och business control, områden som är centrala för värdeskapandet i dagens företag. Vi har avspeglat controllerns alltmer omfattande arbetsområden i en utbildning som gör att du åstadkommer förändringar, både för ditt företag och dig själv. Utbildningen ger en strategisk yrkesutveckling som gynnar både dig och företaget. Certifieringen ger dig ny kunskap och en proaktiv utveckling i din controllerroll.

innehåll

Utbildningen består av fem block, som genomförs som två– eller tredagarsseminarier. Varje block består av föreläsningar, diskussioner och genomgång inför kommande projektarbeten. Mellan de olika blocken arbetar du hemma med projektarbeten. Utbildningen omfattar totalt 14 heldagar fördelade på fem tillfällen under ett år.

Projektarbetena bedrivs i grupper och baseras på aktuell teori och kunskap, som appliceras i ett företag eller en organisation. Vid varje seminarietillfälle presenterar och redovisar grupperna sina projektarbeten som då också bedöms under respektive seminarium.

De fem kursblocken är enligt följande och går att läsa mer om under ”anmälan”.

Program 2024/2025

Block 1: 18–20 september 2024

Programstart, strategi och affärsutveckling – controllerrollen

Block 2: 18–20 november 2024

Ekonomi- och verksamhetsstyrning

Block 3: 17–19 mars 2025

Lönsamhetsstyrning, modeller och tillämpningar

Block 4: 21–23 maj 2025

Informationssystem, styrning och företagsvärdering

Block 5:  16–17 september  2025

Controllerrollen, avslutning och certifiering

Relaterade artiklar


Tillsammans med FAR  modererar vår kollega Kent Stenstrand i konferensen ”Verksamhetsstyrning 2.0”. beskrivning Denna konferens är Sveriges främsta mötesplats för ekonomistyrningsfrågor…Tillsammans med FAR håller våra kollegor Jakob Sandberg och Stefan Svensson seminariet ”Hur navigerar man inom hållbarhet som ekonom?”. Under…Tillsammans med FAR håller vår kollega Jakob Sandberg i frukostsemniariet “Lyckas med automationen och skapa värde på riktigt”. I takt…Tillsammans med FAR håller vår kollega Kent Stenstrand seminariet ”Flexibel styrning – hur skapar man det?”. Beskrivning Vi lever i…