C&P_2023_Website_0266_SKISS

Insikter

Insikter med fokus på styrning, lönsamhet och organisationsutveckling

Nedan samlar vi artiklar, litteratur, forskning, video, modeller och metoder, huvudsakligen inom våra expertisområden styrning, lönsamhet, organisationsutveckling och business analytics, men också inom andra intressanta områden.

Biblioteket fylls på successivt med nytt material, som vi finner aktuellt. Tveka inte på att höra av dig till oss om du vill veta mer eller vid eventuella frågor.

Filtrera innehåll


De viktigaste slutsatserna från artikeln –    Utifrån litteraturen som finns publicerad finns det tre synsätt på hur filosofierna förhåller…Hur ofta finns det en välgrundad tanke bakom en organisations styrfilosofi? Organisationer med dess ledare fastnar inte sällan i gamla…