C&P_2023_Website_0266_SKISS

Insikter

Insikter med fokus på styrning, lönsamhet och organisationsutveckling

Nedan samlar vi artiklar, litteratur, forskning, video, modeller och metoder, huvudsakligen inom våra expertisområden styrning, lönsamhet, organisationsutveckling och business analytics, men också inom andra intressanta områden.

Biblioteket fylls på successivt med nytt material, som vi finner aktuellt. Tveka inte på att höra av dig till oss om du vill veta mer eller vid eventuella frågor.

Filtrera innehåll


Automatisering har legat högt på agendan under de senaste åren. Dessvärre är det många organisationer som inte får ut full…I jakten på balansen mellan ekonomisk disciplin och bevarandet av kvalitet samt konkurrenskraft, framstår fortfarande Shared Service Centers (SSC) som…Vi fortsätter vår artikelserie om  kostnadsbesparingar med bibehållen kvalitet. I denna artikel fokuserar vi  på områdena tjänste- och organisationsdesign för…I andra delen av vår artikelserie som handlar om kostnadsbesparingar med bibehållen kvalitet, tar vi upp att processoptimering av administrativa…De viktigaste slutsatserna från artikeln –    Utifrån litteraturen som finns publicerad finns det tre synsätt på hur filosofierna förhåller…Förändringsledning utgör en kärnkomponent i samtliga av våra uppdrag och projekt i samarbete med våra klienter. Det är en avgörande…Insats- och effektmatrisen (PICK-diagram) är ett verktyg ursprungligen utvecklat av Lockheed Martin inom lean. Detta verktyg möjliggör för organisationen att…Fiskbensdiagrammet är en modell och metod som underlättar visualisering, strukturering och analys av de grundläggande orsakerna till ett problem eller…David Lee – ”That’s why jobs of the future won’t feel like work”. I 29 av 50 delstater i USA…Lyssna till David Autor David Autor pratar om ”Kommer automatiseringen att ta våra jobb?”Designing effective organizations – Referat Författarna genomlyser och ger sin syn på ständigt aktuella utmaningar och frågor kopplat till organisationsstrukturer,…Lyssna till Patric Lencioni Patric Lencioni pratar om ”De fyra disciplinerna för hälsosamma organisationer”.