C&P_2023_Website_0266_SKISS

Insikter

Insikter med fokus på styrning, lönsamhet och organisationsutveckling

Nedan samlar vi artiklar, litteratur, forskning, video, modeller och metoder, huvudsakligen inom våra expertisområden styrning, lönsamhet, organisationsutveckling och business analytics, men också inom andra intressanta områden.

Biblioteket fylls på successivt med nytt material, som vi finner aktuellt. Tveka inte på att höra av dig till oss om du vill veta mer eller vid eventuella frågor.

Filtrera innehåll


Hur skapar vi förutsättningar för att nå våra mål och samtidigt säkerställa att vi ständigt förbättrar oss själva och vår…Blue Ocean Strategy – Referat Efter Michael Porters resonemang om att ett företag måste välja positionering inom en bransch dvs.,…Organisationer behöver betraktas som levande system som ständigt utvecklar sig själva i syfte att förbli relevanta och konkurrenskraftiga. I boken…Becoming a Data-Driven Decision-Making Organisation In the quest of becoming a data-driven organization, one must first learn to navigate the…Hur ofta finns det en välgrundad tanke bakom en organisations styrfilosofi? Organisationer med dess ledare fastnar inte sällan i gamla…  Vi har tidigare skrivit ett referat kring boken Att leda med Lean som är chefernas handbok till Lean i…I huvudet på Michael Porter – Porters centrala tankar om strategi för konkurrenskraft Michael Porter, professor vid Harvard Business School,…Designing effective organizations – Referat Författarna genomlyser och ger sin syn på ständigt aktuella utmaningar och frågor kopplat till organisationsstrukturer,…