Blue Ocean Strategy

Titel:

Blue Ocean Strategy

Författare:

Rita Gunther McGrath och Ian C. MacMillan

Utgivningsår/ publiceringsdatum:

2005


Blue Ocean Strategy – Referat

Efter Michael Porters resonemang om att ett företag måste välja positionering inom en bransch dvs., differentiering eller lågkostnadsfokus, skrevs boken Blue Ocean Strategy som kompletterar Porters resonemang med vad författarna kallar Blue Oceans.

Enligt artikelns författare skapas värde när ett företags agerande fördelaktigt påverkar värdet för köparna samtidigt som företagets kostnadsstruktur utvecklas gynnsamt. Köpvärdet ökar genom att erbjuda något som inte erbjudits tidigare i branschen, kostnadsstrukturen utvecklas gynnsamt när konkurrensfaktorerna i branschen elimineras eller reduceras samt genom stordriftsfördelar när försäljningsvolymen ökar till följd av det högre värderade erbjudandet.

Red Ocean Strategy

  • Konkurrera på en befintlig marknad
  • Besegra konkurrenterna
  • Exploatera befintlig efterfrågan
  • Ökade/minskade kostnader ger högre/lägre värde
  • Anpassa hela företagets värdekedja till den strategiskt valda positionen (differentiering eller lågkostnad)

Blue Ocean Strategy

  • Skapa en my marknad
  • Gör konkurrenterna irrelevanta
  • kapa och behålla ny efterfrågan
  • Bryta sambandet mellan värde och kostnad
  • Anpassa hela företagets värdekedja till den strategiskt valda positionen (differentiering och lågkostnad)

Relaterade artiklar


Vi fortsätter vår artikelserie om  kostnadsbesparingar med bibehållen kvalitet. I denna artikel fokuserar vi  på områdena tjänste- och organisationsdesign för…Hur skapar vi förutsättningar för att nå våra mål och samtidigt säkerställa att vi ständigt förbättrar oss själva och vår…Organisationer behöver betraktas som levande system som ständigt utvecklar sig själva i syfte att förbli relevanta och konkurrenskraftiga. I boken…Becoming a Data-Driven Decision-Making Organisation In the quest of becoming a data-driven organization, one must first learn to navigate the…