Business Model Generation

Titel:

Business Model Generation

Författare:

Alexander Österwalder och Yves Pigneur

Utgivningsår/ publiceringsdatum:

2013

 

Business Model Generation ger  läsaren en möjlighet att på ett metodiskt sätt analysera och utmana föråldrade affärsmodeller. Läsaren utmanas i att utforma och implementera effektiva och värdeskapande affärsmodeller, för att identifiera nya strategiska alternativ.

Affärsmodellscanvasen består av nio byggstenar som visar logiken bakom hur ett företag planerar att skapa värde.

Kundsegment

Beskriver vilka olika grupper av människor eller organisationer som ett företag vill nå ut till.

Värdeerbjudande

Beskriver den kombination av produkter och tjänster som skapar värde för ett specifikt kundsegment.

Kanaler

Beskriver hur ett företag kommunicerar med och når ut till sina kundsegment i syfte att leverera ett värdeerbjudande.

Kundrelationer

Beskriver de typer av relationer ett företag etablerar med specifika kundsegment.

Intäktsflöden

Utgörs av de intäkter ett företag genererar från varje kundsegment.

Nyckelresurser

Beskriver de viktigaste tillgångarna som behövs för att en affärsmodell ska fungera.

Nyckelaktiviteter

Beskriver vad ett företag måste göra för att dess affärsmodell ska fungera.

Nyckelpartnerskap

Beskriver det nätverk av leverantörer och partners som får affärsmodellen att fungera.

Kostnadsstruktur

Beskriver de viktigaste kostnader som uppkommer när man bedriver en verksamhet i enlighet med en viss affärsmodell.

Relaterade artiklar


Vi fortsätter vår artikelserie om  kostnadsbesparingar med bibehållen kvalitet. I denna artikel fokuserar vi  på områdena tjänste- och organisationsdesign för…Blue Ocean Strategy – Referat Efter Michael Porters resonemang om att ett företag måste välja positionering inom en bransch dvs.,…Charles leadbeater – the era of open innovation “Collaborative creativity” är ett begrepp forskaren Charles Leadbeater starkt förespråkar där han…Vad? En affärsplan är ett dokument och verktyg som beskriver ett företag eller organisation utifrån ett antal rubriker som ska…