Automatisera rätt

Automatisering har legat högt på agendan under de senaste åren. Dessvärre är det många organisationer som inte får ut full potential av sina automatiseringsinitiativ. Utifrån vår erfarenhet fungerar automatisering  också som en katalysator för innovation och det är inte bara ett sätt att effektivisera processer.

I dagsläget är det många organisationer som har tillgång till olika automatiseringsverktyg såsom Power Automate, UiPath eller Blue Prism. Däremot är det vanligt att de inte förstår fullt ut hur de bäst kan utnyttja verktygen för att förändra sina verksamheter. När vår kollega Jakob Sandberg reflekterar över denna utmaning menar han på att ”Organisationerna har delat ut hammare till allihop, men kruxet är att hammaren inte kan skruva i en skruv eller dra åt en mutter”. Detta belyser en viktig punkt, att organisationer behöver utgå från deras behov först och införandet av teknik är istället nästa steg. Det krävs en djupare förståelse och anpassning för att kunna kapitalisera på automatiseringens potential.

Vill ni därmed säkerställa att ni automatiserar rätt? Ta i så fall del av våra konkreta tips:

1. Börja med att definiera målen med automatiseringen

Automatisering bör inte ses som ett mål i sig utan som ett medel för att uppnå specifika affärs- eller verksamhetsmål, såsom förbättrad kundservice, snabbare genomloppstider eller minskade driftskostnader.

2. Förstå dina processer innan automatisering 

Det är avgörande att ha en klar bild av de befintliga processerna och identifiera vilka som är mest lämpade för automatisering. Genom att ha en bättre resursallokering kan organisationer möta utmaningar mer effektivt. Börja med att standardisera och förbättra processen innan automatisering tillämpas.

3. Engagera medarbetarna

Automatisering ska inte ses som ett hot mot arbetstillfällen, utan som ett verktyg för att frigöra personal från monotona uppgifter och istället fokusera på mer värdeskapande aktiviteter. En öppen dialog och utbildning är nyckeln till att få alla ombord.

4. Utforska och anpassa

Testa olika automatiseringsverktyg och lösningar för att se vilka som bäst passar organisationens unika behov. Anpassning är nyckeln till framgång.

5. Mät och utvärdera

Sätt upp tydliga KPI:er för att mäta effekten av automatisering på organisationens effektivitet och produktivitet. Använd dessa insikter för att iterativt förbättra och anpassa automatiseringsstrategin.

För mer information om lean och processutveckling hittar ni även fler artiklar här:

 Insikter – Claesson & Partners (claessonpartners.se)

Relaterade artiklar


Performance management systems, styrmodeller eller system för ledning och styrning som det kan översättas till på svenska, är ett område…I jakten på balansen mellan ekonomisk disciplin och bevarandet av kvalitet samt konkurrenskraft, framstår fortfarande Shared Service Centers (SSC) som…Tillsammans med FAR håller våra kollegor Jakob Sandberg och Stefan Svensson seminariet ”Hur navigerar man inom hållbarhet som ekonom?”. Under…Vi fortsätter vår artikelserie om  kostnadsbesparingar med bibehållen kvalitet. I denna artikel fokuserar vi  på områdena tjänste- och organisationsdesign för…