Låt din datadrivna organisation stärka din konkurrenskraft

Att göra investeringar för att bli en datadriven organisation och ta faktabaserade beslut är inte bara berättigande, utan även kritiskt för att kunna säkra organisationens långsiktiga konkurrenskraft och effektivitet.

Genom att investera i datadrivna processer och teknologier, kan organisationer identifiera ineffektivitet, förbättra beslutsfattande och optimera resursanvändning. Detta kan i sin tur minska driftskostnaderna avsevärt. Beslut baserade på solid och aktuell data kan ersätta gissningar och antaganden, vilket leder till mer ekonomiskt hållbara val. Vår erfarenhet är att många gamla sanningar om kostnader och lönsamhet slås sönder när fakta är kvalitetssäkrad och synliggörs. Inte sällan innebär en datadriven organisation att flera relativt enkla beslut kan tas, vilka har stor påverkan på företagets lönsamhet och kostnader.

Vidare kan en datadriven inställning förbättra organisationens anpassningsförmåga och konkurrenskraft. I dagens föränderliga ekonomiska landskap kan förmågan att snabbt anpassa sig till nya förhållanden vara avgörande. Dataanalys ger insikter som kan förutsäga marknadstrender, kundbeteende och potentiella risker, vilket möjliggör proaktiva åtgärder snarare än reaktiva justeringar.

Investeringar i datadrivenhet är också investeringar i organisationens kultur och framtida innovationsförmåga. Att bygga en kultur som värdesätter och utnyttjar data i alla beslutsprocesser främjar en atmosfär av ständig förbättring och innovation. Detta kan leda till utvecklingen av nya produkter och tjänster som svarar mot kundernas och medborgarnas förändrade behov och öppnar upp för nya marknadssegment.

Tips för att komma igång:
  • Fastställ en datadriven kultur: Kulturen inom en organisation spelar en avgörande roll i hur väl datadrivna initiativ kommer att tas emot och genomföras. Ledningen måste föregå med gott exempel genom att prioritera data i sitt beslutsfattande och uppmuntra ett öppet mindset där data ses som en värdefull resurs.
  • Säkerställ att datamodellen speglar er styrmodell: Er strategi och affärs- eller verksamhetsplan ska speglas i er styrmodell, men minst lika viktigt är det att er datamodell speglar styrmodellen. Därmed kommer styr- och datamodellen att förstärka varandra, istället för att motarbeta varandra. Detta leder till att styrningen kommer att hålla ihop och ni kan omvandla information till agerande. Det är ett naturligt sätt att säkerställa att det är rätt information  som synliggörs och undvika att det bara är allt möjligt som finns i era undersystem.
  • Använd lämplig teknologi och verktyg: Organisationer behöver ha tillgång till lämpliga verktyg och teknologier för att kunna analysera och använda data. Detta inkluderar verktyg för effektiv förflyttning, lagring och förändring av data samt för att förbereda för avancerad dataanalys som AI och maskininlärning. För att minska komplexiteten och kostnader är det även ett bra tillfälle att avlägsna äldre IT-verktyg, licenser och produkter, vilket större organisationer ofta är sämre på.
  • Utbilda och utveckla rätt kompetens: Att bli datadriven kräver att medarbetarna har rätt kunskaper och färdigheter. Investera i utbildning och utvecklingsprogram för att bygga upp intern expertis inom dataanalys, datavisualisering och datadrivet beslutsfattande. På så sätt kan ni ta vara på potentiella lärdomar och innovationer i det löpande arbetet. Glöm inte bort de operativa slutanvändarna, utan se till att eventuella hinder för att förstå informationen elimineras genom användarvänlig design och utbildning. Informationen demokratiseras därmed och parallella sanningar blir färre. Ta även med denna dimension i era framtida rekryteringar, också i roller som traditionellt sätt inte har arbetat med data.
  • Etablera datahanteringsprocesser: Effektiv data management och data governance är grundläggande för en datadriven organisation. Detta inkluderar att säkerställa datakvalitet, hantera datalagring och tillgänglighet samt att etablera riktlinjer för datasekretess och säkerhet.
  • Starta smått, visa på värde och  skala upp: Börja med mindre datadrivna projekt för att visa på värdet och få erfarenhet. Identifiera en specifik process eller ett beslutsområde där datadrivna insikter kan ha omedelbar inverkan. Använd dessa framgångar som en språngbräda för att gradvis utöka datadrivna initiativ över hela organisationen.

Relaterade artiklar


Performance management systems, styrmodeller eller system för ledning och styrning som det kan översättas till på svenska, är ett område…Automatisering har legat högt på agendan under de senaste åren. Dessvärre är det många organisationer som inte får ut full…I jakten på balansen mellan ekonomisk disciplin och bevarandet av kvalitet samt konkurrenskraft, framstår fortfarande Shared Service Centers (SSC) som…Tillsammans med FAR håller våra kollegor Jakob Sandberg och Stefan Svensson seminariet ”Hur navigerar man inom hållbarhet som ekonom?”. Under…