Konferens: Verksamhetsstyrning 2.0

25 september 2024

09:00 - 17:00

Stockholm

Tillsammans med FAR  modererar vår kollega Kent Stenstrand i konferensen ”Verksamhetsstyrning 2.0”.

beskrivning

Denna konferens är Sveriges främsta mötesplats för ekonomistyrningsfrågor tack vare relevanta föreläsningar och möjligheten att dela erfarenheter med kollegor från hela landet. Ett uppskattat inslag är diskussionsgrupperna där du kan välja mellan ett stort antal olika frågeställningar som är aktuella för dig.

Dagen inkluderar:

– Presentationer från: Google, LKAB, Ericsson, Handelsbanken och Agnico Eagle

– Många olika temadiskussioner: sätt ihop din egen agenda och lär av kollegor

– Att träffa ett stort antal controllerkollegor för idé- och erfarenhetsutbyte

 

innehåll

Under konferensen diskuteras följande frågeställningar: 

– Så skapar vi det datadrivna företaget

– Investerarperspektivet på ditt företags hållbarhetsrapportering

– Den värdeskapande controllerfunktionen – vad innehåller den?

– Nya modeller och processer för att hantera ökad komplexitet

– Hur kan generativ AI och Machine Learning användas i controllerarbetet?

– Från traditionell FP&A till planering för hela företaget verksamhet

– Vilka KPI:er använder vi för att styra mot företagets hållbarhetsmål?

– Förändringsledning: hur möter vi utmaningarna från existerande kultur, ledarskap och strukturer?

– Budgetlös styrning i praktiken

 

Läs mer om programinnehållet under “anmälan”. 

Relaterade artiklar


Tillsammans med FAR  håller vår kollega Kent Stenstrand utbildningen ”Certifierad controller”. beskrivning Utbildningen fokuserar på verksamhetsstyrning och business control, områden som är centrala…Tillsammans med FAR håller våra kollegor Jakob Sandberg och Stefan Svensson seminariet ”Hur navigerar man inom hållbarhet som ekonom?”. Under…Tillsammans med FAR håller vår kollega Jakob Sandberg i frukostsemniariet “Lyckas med automationen och skapa värde på riktigt”. I takt…Tillsammans med FAR håller vår kollega Kent Stenstrand seminariet ”Flexibel styrning – hur skapar man det?”. Beskrivning Vi lever i…