Lyckas med automationen och skapa värde på riktigt

25 april

08:30-09:30

Zoom

Tillsammans med FAR håller vår kollega Jakob Sandberg i frukostsemniariet “Lyckas med automationen och skapa värde på riktigt”.

I takt med det växande intresset har plattformarna och teknikerna blivit fler och även utvecklats i en rasande fart vilket skapar en osäkerhet i verksamheterna vi möter. Det pratas mycket om att man måste komma igång och vilken teknik som ska användas men vad vi ofta ser är att man glömmer prata om vilken nytta som ska skapas och vilka effekter som ska realiseras.

Under detta frukostseminarium kommer Jakob att prata om dessa utmaningar och hur han ser att de vanliga fallgroparna kan undvikas samt hur affärsnytta kan skapas på riktigt.

Seminariet kommer bland annat att innefatta:

  • Utmaningarna med dagens teknikval
  • Polariseringen mellan olika interna enheter
  • Möjligheterna som finns om fallgroparna undviks

Relaterade artiklar


Tillsammans med FAR  modererar vår kollega Kent Stenstrand i konferensen ”Verksamhetsstyrning 2.0”. beskrivning Denna konferens är Sveriges främsta mötesplats för ekonomistyrningsfrågor…Tillsammans med FAR  håller vår kollega Kent Stenstrand utbildningen ”Certifierad controller”. beskrivning Utbildningen fokuserar på verksamhetsstyrning och business control, områden som är centrala…Tillsammans med FAR håller våra kollegor Jakob Sandberg och Stefan Svensson seminariet ”Hur navigerar man inom hållbarhet som ekonom?”. Under…Tillsammans med FAR håller vår kollega Kent Stenstrand seminariet ”Flexibel styrning – hur skapar man det?”. Beskrivning Vi lever i…