Activity Based Costing

Titel:

Activity-Based Costing; An Emerging Foundation for Performance Management

Författare:

Peter B.B. Turney, PhD, President and Chief Executive Officer, Cost Technology, Inc.

Utgivningsår/ publiceringsdatum:

2010

 

ABC-metodiken är idag ett mycket eftertraktat verktyg inom organisationer för att mäta, styra och modellera produkt- och kundlönsamheten. Lönsamhetsuppföljning och analys med en välbyggd ABC-modell som grund ger en bättre bild av vad som påverkar lönsamheten och varför den ser ut som den gör. Metodiken introducerades i mitten av 80-talet och ABC-kalkylering har sedan dess både risats och rosats. Peter Turneys artikel från 2010 ger en övergripande beskrivning av metodikens tillämpning sedan start, vilka problemområden den genomgått och hur ABC-kalkylering har vuxit till att bli ett effektfullt verktyg att applicera i dagens föränderliga omvärld.

Inom ett flertal av Claesson & Partners lönsamhetsprojekt är ABC-metodiken ett avgörande verktyg för våra kunder och visar på hur de har kunnat påverka sin lönsamhet både på kort och lång sikt. Tillämpningen av verktyget kan ge svar på en rad frågor, som tidigare varit okända.

  • Vilka kunder och produkter är lönsamma eller inte lönsamma och varför?
  • Har vi rätt prissättning?
  • Vilka kanaler är mest lönsamma kontra minst lönsamma?
  • Vilka aktiviteter i vår värdekedja behöver vi förbättra och anpassa i enlighet med kundernas behov?

Till följd av teknikutvecklingen och tack vare dagens systemstöd har kritiken gentemot ABC-metodiken eliminerats för den kräver inte längre tungt administrativt arbete och underhåll av modeller.

Vill ni också veta vilka av era kunder, produkter och kanaler som står för lönsamheten och vilka som dränerar den? Vi berättar gärna mer!

Relaterade artiklar


Effektiviseringsprojekt med bibehållen kvalitet är något vi ofta hjälper våra kunder med. Därför kommer vi under våren att publicera en…Om modellen Du Pont-modellen är en översiktlig metod för att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Ibland benämnd som lönsamhetsträdet…  Om modellen Modellen utgår från orsak-verkan-samband och ger företaget ett resultat per uppföljningsobjekt, kostnader för olika resurser och aktiviteter…Referat I dagens näringsliv är det vanligt med kontinuerlig kundanpassning, ett processorienterat arbetssätt och produktdifferentiering vilket har medfört att verksamhetens…