Designing Effective Organizations

Titel:

Designing effective organizations

Författare:

Michael Goold, Andrew Cambell

Utgivningsår/ publiceringsdatum:

2002

Designing effective organizations – Referat

Författarna genomlyser och ger sin syn på ständigt aktuella utmaningar och frågor kopplat till organisationsstrukturer, tex. rapporteringsvägar, decentralisering och crossfunktionella koordinering. Boken lämnar läsaren med praktiska verktyg för att rationellt och datadrivet besluta om optimala organisationsstrukturer istället för, vilket är vanligt förekommande, politik och informella faktorer.

Författarna lyfter fram tre övergripande komponenter för att designa organisationsstrukturer:

1. Nio stycken tester beskrivs som givet resultaten vägleder chefer i vilka strukturalternativ som är lämpliga/mindre lämpliga

2. En gemensam och logisk taxonomi för olika roller, relationer och funktioner är avgörande för att beskriva och diskutera olika designalternativ

3. En praktisk process som hjälper chefer att på riktigt ta sig igenom utmaningen med att bestämma en optimal organisationsstruktur, dvs en organisation med maximalt självstyre men med tillräcklig struktur och hierarki för att vara effektiv. Detta kallar de ”Structured Network”

Relaterade artiklar


Automatisering har legat högt på agendan under de senaste åren. Dessvärre är det många organisationer som inte får ut full…I jakten på balansen mellan ekonomisk disciplin och bevarandet av kvalitet samt konkurrenskraft, framstår fortfarande Shared Service Centers (SSC) som…Vi fortsätter vår artikelserie om  kostnadsbesparingar med bibehållen kvalitet. I denna artikel fokuserar vi  på områdena tjänste- och organisationsdesign för…I andra delen av vår artikelserie som handlar om kostnadsbesparingar med bibehållen kvalitet, tar vi upp att processoptimering av administrativa…