C&P_2023_Website_0266_SKISS

Insikter

Insikter med fokus på styrning, lönsamhet och organisationsutveckling

Nedan samlar vi artiklar, litteratur, forskning, video, modeller och metoder, huvudsakligen inom våra expertisområden styrning, lönsamhet, organisationsutveckling och business analytics, men också inom andra intressanta områden.

Biblioteket fylls på successivt med nytt material, som vi finner aktuellt. Tveka inte på att höra av dig till oss om du vill veta mer eller vid eventuella frågor.

Filtrera innehåll


Hur skapar vi förutsättningar för att nå våra mål och samtidigt säkerställa att vi ständigt förbättrar oss själva och vår…Organisationer behöver betraktas som levande system som ständigt utvecklar sig själva i syfte att förbli relevanta och konkurrenskraftiga. I boken…Lyssna till Dave Ulrich Dave Ulrich ger sin syn på hur en framgångsrik transformationsmodell för HR ser ut.Referat Beyond Change Management är en bok som handlar om konsten att leda förändringar. Boken ger både en konceptuell karta,…The Heart of Change – Referat Att driva förändring i stora och små organisationer, privata, offentliga eller ideella kan vara…Om modellen En förändring innebär ofta ett omfattande arbete. Det är viktigt att hålla i arbetet under hela förändringsprocessen –…Lyssna till John Kotter John Kotter diskuterar skillnaden mellan ”change management” och ”change leadership”.