C&P_2023_Website_0266_SKISS

Insikter

Insikter med fokus på styrning, lönsamhet och organisationsutveckling

Nedan samlar vi artiklar, litteratur, forskning, video, modeller och metoder, huvudsakligen inom våra expertisområden styrning, lönsamhet, organisationsutveckling och business analytics, men också inom andra intressanta områden.

Biblioteket fylls på successivt med nytt material, som vi finner aktuellt. Tveka inte på att höra av dig till oss om du vill veta mer eller vid eventuella frågor.

Filtrera innehåll


Förändringsledning utgör en kärnkomponent i samtliga av våra uppdrag och projekt i samarbete med våra klienter. Det är en avgörande…Insats- och effektmatrisen (PICK-diagram) är ett verktyg ursprungligen utvecklat av Lockheed Martin inom lean. Detta verktyg möjliggör för organisationen att…Fiskbensdiagrammet är en modell och metod som underlättar visualisering, strukturering och analys av de grundläggande orsakerna till ett problem eller…Om modellen För att skapa en styrmodell måste man utgå från en organisation med decentraliserat ekonomiskt ansvar. Människorna i organisationen…Om modellen Du Pont-modellen är en översiktlig metod för att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Ibland benämnd som lönsamhetsträdet…