C&P_2023_Website_0266_SKISS

Insikter

Insikter med fokus på styrning, lönsamhet och organisationsutveckling

Nedan samlar vi artiklar, litteratur, forskning, video, modeller och metoder, huvudsakligen inom våra expertisområden styrning, lönsamhet, organisationsutveckling och business analytics, men också inom andra intressanta områden.

Biblioteket fylls på successivt med nytt material, som vi finner aktuellt. Tveka inte på att höra av dig till oss om du vill veta mer eller vid eventuella frågor.

Filtrera innehåll


Performance management systems, styrmodeller eller system för ledning och styrning som det kan översättas till på svenska, är ett område…Tillsammans med FAR håller våra kollegor Jakob Sandberg och Stefan Svensson seminariet ”Hur navigerar man inom hållbarhet som ekonom?”. Under…Företagsstyrning har under en lång tid dominerats av ekonomiska mått. Nu står vi inför en ny era där hållbarhet är…Om modellen För att skapa en styrmodell måste man utgå från en organisation med decentraliserat ekonomiskt ansvar. Människorna i organisationen…