C&P_2023_Website_0266_SKISS

Insikter

Insikter med fokus på styrning, lönsamhet och organisationsutveckling

Nedan samlar vi artiklar, litteratur, forskning, video, modeller och metoder, huvudsakligen inom våra expertisområden styrning, lönsamhet, organisationsutveckling och business analytics, men också inom andra intressanta områden.

Biblioteket fylls på successivt med nytt material, som vi finner aktuellt. Tveka inte på att höra av dig till oss om du vill veta mer eller vid eventuella frågor.

Filtrera innehåll


Effektiviseringsprojekt med bibehållen kvalitet är något vi ofta hjälper våra kunder med. Därför kommer vi under våren att publicera en…  ABC-metodiken är idag ett mycket eftertraktat verktyg inom organisationer för att mäta, styra och modellera produkt- och kundlönsamheten. Lönsamhetsuppföljning…Om modellen Du Pont-modellen är en översiktlig metod för att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Ibland benämnd som lönsamhetsträdet…  Om modellen Modellen utgår från orsak-verkan-samband och ger företaget ett resultat per uppföljningsobjekt, kostnader för olika resurser och aktiviteter…Referat I dagens näringsliv är det vanligt med kontinuerlig kundanpassning, ett processorienterat arbetssätt och produktdifferentiering vilket har medfört att verksamhetens…Referat Som en av de mest kända böckerna inom management accounting har boken haft en stor påverkan på hur redovisningsmodeller…