C&P_2023_Website_0266_SKISS

Insikter

Insikter med fokus på styrning, lönsamhet och organisationsutveckling

Nedan samlar vi artiklar, litteratur, forskning, video, modeller och metoder, huvudsakligen inom våra expertisområden styrning, lönsamhet, organisationsutveckling och business analytics, men också inom andra intressanta områden.

Biblioteket fylls på successivt med nytt material, som vi finner aktuellt. Tveka inte på att höra av dig till oss om du vill veta mer eller vid eventuella frågor.

Filtrera innehåll


Om modellen I princip samtliga projekt som vi på Claesson & Partners driver fokuserar på att assistera kunder att genomföra…Om modellen För att skapa en styrmodell måste man utgå från en organisation med decentraliserat ekonomiskt ansvar. Människorna i organisationen…Om modellen Du Pont-modellen är en översiktlig metod för att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Ibland benämnd som lönsamhetsträdet…Lyssna till Dave Ulrich Dave Ulrich ger sin syn på hur en framgångsrik transformationsmodell för HR ser ut.Om modellen Införandet av ett Shared Service Center (SSC) erbjuder vanligtvis tre huvudvägar: 1. Lift & Shift: Detta innebär initial konsolidering…Att leda med lean – Referat I och med att Lean är sprunget ur fordonsindustrin har mycket av litteraturen varit…  Om modellen Modellen utgår från orsak-verkan-samband och ger företaget ett resultat per uppföljningsobjekt, kostnader för olika resurser och aktiviteter…  Om modellen För att framgångsrikt driva en förändringsprocess behöver förändringsledaren ta hänsyn till flera nyckelaspekter på alla nivåer av…Lyssna till Claesson & Partners grundare och VD Här berättar Ingemar Claesson och Kent Stenstrand om FAR Akademis 1-åriga certifieringsprogram…Lyssna till Jim Collins Här talar Jim Collins om vad som skiljer riktigt lyckade företag från de som bara är…Om modellen Innan ekonomiska ansvar kan fördelas i organisationen krävs det att man undersöker vad en viss enhet kan mätas…Referat I dagens näringsliv är det vanligt med kontinuerlig kundanpassning, ett processorienterat arbetssätt och produktdifferentiering vilket har medfört att verksamhetens…