C&P_2023_Website_0266_SKISS

Insikter

Insikter med fokus på styrning, lönsamhet och organisationsutveckling

Nedan samlar vi artiklar, litteratur, forskning, video, modeller och metoder, huvudsakligen inom våra expertisområden styrning, lönsamhet, organisationsutveckling och business analytics, men också inom andra intressanta områden.

Biblioteket fylls på successivt med nytt material, som vi finner aktuellt. Tveka inte på att höra av dig till oss om du vill veta mer eller vid eventuella frågor.

Filtrera innehåll


Tre spaningar inom Business Analytics 2024​ Hållbarhet Med de nya direktiven från EU kring hållbarhetsrapportering har hållbarhetsdata blivit ett allt viktigare…Lyssna till våra kollegor Jakob Sandberg och Alfred Berg i seminariet “Fungerar Lean i administrativa miljöer?” i samarbete med Lean…Tillsammans med FAR håller vår kollega Kent Stenstrand seminariet ”Flexibel styrning – hur skapar man det?”. Beskrivning Vi lever i…De viktigaste slutsatserna från artikeln –    Utifrån litteraturen som finns publicerad finns det tre synsätt på hur filosofierna förhåller…Claesson & Partners är en utbildningspartner till den ideella föreningen Lean Forum, vars uppgift är att vara samhällets ledande inspiratör och…Hur skapar vi förutsättningar för att nå våra mål och samtidigt säkerställa att vi ständigt förbättrar oss själva och vår…Blue Ocean Strategy – Referat Efter Michael Porters resonemang om att ett företag måste välja positionering inom en bransch dvs.,…Organisationer behöver betraktas som levande system som ständigt utvecklar sig själva i syfte att förbli relevanta och konkurrenskraftiga. I boken…Becoming a Data-Driven Decision-Making Organisation In the quest of becoming a data-driven organization, one must first learn to navigate the…Hur ofta finns det en välgrundad tanke bakom en organisations styrfilosofi? Organisationer med dess ledare fastnar inte sällan i gamla…Förändringsledning utgör en kärnkomponent i samtliga av våra uppdrag och projekt i samarbete med våra klienter. Det är en avgörande…  ABC-metodiken är idag ett mycket eftertraktat verktyg inom organisationer för att mäta, styra och modellera produkt- och kundlönsamheten. Lönsamhetsuppföljning…